Searching...
2 Ağustos 2015 Pazar

Öğretmenlik Staj Defteri Örneği

GÖZLEM RAPORU 1
Öğretmen Adayı:
Alanı (Branşı): Türk Dili ve Edebiyatı
Okul:  Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Danışman Öğretmen:
Rehber Öğretmen:
Tarih: 2 Mart 2015
ETKİNLİK 1:Öğretmen ve Öğrencilerle Tanışma, Okul ve Öğrenci Profilini Gözlemleme, Dersleri İzleme ve Raporlaştırma, Öğretmenin Okuldaki Bir Günü Hakkında Bilgi Edinme.
Pazartesi günü ders saatinden önce okula geldim. İstiklal Marşının okunmasının ardından Müdür Yardımcımız bizi Rehber Öğretmenimize yönlendirdi. Rehber öğretmenimizle tanıştık. Kendisi gayet kibar ve güler yüzlü bir insandı. Bizleri sıcakkanlılıkla karşıladı. Rehber Öğretmenimizin adı Taner Erdoğan’dı. Pazartesi günleri kendisinin 10-A, 12-G ve 9-B sınıflarına dersi vardı. Kendisinden ders saatlerini ve sınıfları öğrendikten sonra 10-A sınıfında ilk derse katılmak üzere yola koyulduk.
Öğretmenimiz Taner Erdoğan, sınıfa ilk girdiğinde öğrencileri tebessümlü bir yüz ifadesi ile selamladı ve “Günaydın arkadaşlar!” dedi. Bizim de orada olmamız nedeni ile öğrenciler pür dikkat bizleri inceliyorlar ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Öğretmenimiz bizim kim olduğumuz, niçin orada bulunduğumuz hakkında kısa bir açıklama yaptıktan sonra öğrencilerden bizlere yer vermesini kibarca rica etti. Yerlerimize oturmamızın ardından öğretmenimiz Taner Erdoğan yoklama almaya başladı. Kendisi yoklama almaya devam ederken ben de öğrencileri gözlemlemeye başladım.
Öğrenciler derslere sivil kıyafetlerle giriyorlardı. Bu durum biraz beni derin düşüncelere sevk etti. Bu durum bana maddi durumu iyi olmayan aileler açısından sıkıntılar yaratacağını düşündürdü. Okulda öğrencilerin telefon kullanması da serbest... Bu durum gerekli önlemler alınmadığı durumda öğrencilerin derse olan ilgilerini azaltabileceği gibi, dersin verimliliğini de etkileyebilir. Ayrıca öğretmenin dikkatsizliği sebebi ile kopya çekme gibi eylemlere sebebiyet verebilir ölçme ve değerlendirmenin güvenirliğini ve geçerliliğini etkileyebilir. Okuldaki tüm sınıflarda akıllı tahtalar mevcuttu. Bu durum eğitimde materyal kullanmayı kolaylaştırsa da öğrenciler ders aralarında yüksek sesli müzik dinleyip beyinlerini gereksiz şeylerle dolduruyorlardı.
Öğretmenimiz yoklamayı aldıktan sonra içten bir gülümseme ile öğrencilere “nasıl olduklarını, hafta sonlarını verimli geçirip geçirmediklerini” sordu. Öğrencilerle kısa bir sohbet ardından öğrencilere kalmış oldukları sayfayı söyleyip o sayfayı açmalarını rica etti. Geçen hafta vermiş olduğu ödevin yapılıp yapılmadığını sordu ve kontrol etti. Geçmiş hafta işlemiş oldukları kısa bir tekrar ettikten sonra yeni konuya öğrencileri ısındırarak giriş yaptı. Müfredata uygun bir şekilde kitaba bağlı bir şekilde konuları işleyerek ara ara öğrencilere sorular yöneltti. Bir ders saati bu şekilde geçti.
GÖZLEM RAPORU 2
Öğretmen Adayı:
Alanı (Branşı): Türk Dili ve Edebiyatı
Okul: Burdur Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Danışman Öğretmen:
Rehber Öğretmen:
Tarih: 9 Mart 2015
ETKİNLİK 2: Öğretim Yöntemleri
Stajın İkinci haftasında da ders öncesinde rehber öğretmenizi bulup onunla birlikte derse girdik. Öğretmenimiz Taner Erdoğan yine geçen hafta da olduğu gibi yoklamayı aldıktan sonra öğrencelerin “iyi olup, olmadıklarını” sordu. Ardından geçen haftanın kısa bir tekrarını yapıp derse giriş yaptı. Öğretmenimiz derslerini müfredata ve ders kitabına bağlı kalarak ders işlemeyi tercih ediyordu. Sınıflarda akıllı tahta olmasına rağmen henüz akıllı tahta veya farklı bir materyal kullanmadı. Öğretmenimiz Taner Erdoğan yeni konuya başlayacağı zaman metni ilk olarak öğrencilere okutuyordu. Okuyan kişinin yorulması ya da konuşan öğrencilerin derse katılımını sağlamak amacıyla öğrencilerden arkadaşının kaldığı yerden devam etmesini rica ediyordu. Metnin bitiminin ardından sonra konuyu genel hatları ile anlatarak genelden özele (tümevarım) doğru anlatıyordu. Öğrencilere gerekli yerleri not aldırıp kendisi de gerek gördüğü yerleri tahtaya yazıyordu. Konu anlatımından sonra soru-cevap yöntemi ile konunun pekiştirilmesini sağlıyordu. Ders esnasında öğrenciler arasında gezinerek dikkati kendi üzerinde toplamaya çalışıyordu. Öğrencilere çeşitli zorluk derecelerinde sorular sorarak düşünme zamanı tanıyarak güdülemeye çalışıyordu. Ders işlerken genellikle klasik tarzda ders öğretim tekniği, sunuş öğretim tekniği ve buluş öğretim tekniğini kullanıyordu. Öğrencilerin dikkatlerinin dağılmaması ve dersi takip etmeleri için farklı öğrencilerin görüşlerini alıyordu. Yanlış cevapları kibarlıkla düzeltip doğru cevabı veriyor, eksik cevapların üzerini tamamlıyor, doğru cevapları takdir ediyordu ve öğrencilerin hepsine cevaplarının ardından teşekkür ediyordu. Bu durumda öğrencilerin derse katılması ve güdülenmesi açısından faydalı oluyordu.
GÖZLEM RAPORU 3
Öğretmen Adayı:
Alanı (Branşı): Türk Dili ve Edebiyatı
Okul: Burdur Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Danışman Öğretmen:
Rehber Öğretmen:
Tarih: 16 Mart 2015
ETKİNLİK 3:Öğrenci Çalışmalarının Değerlendirilmesi
Öğretmenimiz Taner Erdoğan sınıfa girer girmez sınıfı selamlayıp öğrencilerle kısa bir muhabbet etti. Ardından yoklamaya alıp öğrencilere ödevlerini yapıp yapmadıklarını sordu. Her öğrencinin ödevlerini tek tek kontrol etmiyordu sınıfa genel olarak yapıp yapmadıklarını soruyor, yapan öğrenciler kendileri yaptıklarını ifade eden sözler söylüyorlardı. Öğretmenimiz her ders sonunda her hafta bir sonraki haftanın ödevlerini söylüyordu ve gelen haftada geçen haftanın ödevlerinin yapılıp yapılmadıklarını sorguluyordu. Ödevleri yapan öğrenciler genellikle kız öğrencilerdi. Derse kız öğrencilerin katılımı erkek öğrencilere oranla daha fazlaydı. Öğretmenimiz işlenecek olan yeni konunun ön hazırlığının yapılmasını öğrencilerden rica ediyordu. Metnin okula gelmeden önce okunmasını, alıştırma sorularının yapılmasını ve değerlendirilme kısımlarının yapılmasını istiyordu. Önemli olan doğru yapmak değil, önemli olanın derse hazırlık yapılması olduğunu vurguluyordu. Ön hazırlık yapan öğrenciler diğer öğrencilere oranla derslere daha fazla katılıyor, derslerde daha başarılı oluyorlardı. Ön hazırlık yapmayan, öğretmenin verdiği ödevleri yapmayan öğrenciler derse katılım göstermiyordu. Öğretmenimiz bu öğrenciler için alıştırma sorularının cevaplarını defterlerine yazdırıyor, yeni konunun metnini sınıfta tekrar okutuyor ve değerlendirme sorularını da sınıfla birlikte cevaplandırıp tekrar not aldırıyordu. Öğretmenimiz ödevlerini yapan öğrencilere teşekkür edip taktir etmeyi de ihmal etmiyordu.
GÖZLEM RAPORU 4
Öğretmen Adayı:
Alanı (Branşı): Türk Dili ve Edebiyatı
Okul: Burdur Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Danışman Öğretmen:
Rehber Öğretmen:
Tarih: 23 Mart 2015
ETKİNLİK 4:Dersin Yönetimi ve Kontrolü
Rehber öğretmenimiz Taner Erdoğan derse girer girmez öğrencileri uyarmak zorunda kaldı. Öğrenciler akıllı tahtadan son ses müzik açmışlardı. Öğretmenimiz öğrencilere güzel bir dille yaptıklarının yanlış olduğunu, bu kadar gürültü yapmalarının çevreye yaptıkları bir saygısızlık olduğunu ifade etti. Bu uyarıların ardından öğretmenimiz yoklama alırken öğrenciler kendi aralarında sohbet ediyorlardı. Sınıfta bir uğultu hâkim olduğu için öğretmenimiz ara ara uyarılarda bulunmaktaydı. Ders esnasında öğretmenimiz sınıfa oldukça hâkimdi. Öğretmenimiz dersin büyük bir çoğunluğunda soru-cevap yöntemini kullandığı için öğrencilerin algılarını yüksek tutmayı başarıyordu. Bu yöntem sayesinde hem öğrencilerin öğrenme düzeylerini kontrol ediyordu hem de öğrencilerin öğrendiği konuların pekiştirmesine yardımcı oluyordu. Öğretmenimiz konuları müfredata göre işlemekteydi. Öğrencilerin derse katılımı yüksek, öğretmenimiz sınıfa oldukça hâkimdi.

GÖZLEM RAPORU 5
Öğretmen Adayı:
Alanı (Branşı): Türk Dili ve Edebiyatı
Okul: Burdur Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Danışman Öğretmen:
Rehber Öğretmen:
Tarih: 30 Mart 2015
ETKİNLİK 5:İlgili Dersin Öğretim Programının İncelenmesi ve Rapor Edilmesi
Öğretmenimiz Taner Erdoğan derslerini müfredata uygun bir şekilde işlemekteydi. Yani Türk Dili ve Edebiyatı dersleri Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı  “Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programı” Geliştirme Özel İhtisas Komisyonu ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı “Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programı” Geliştirme ve Düzeltme Komisyonu tarafınca hazırlanan 9, 10, 11 ve 12 sınıflar öğretim programına göre işlenmektedir. “Ortaöğretim Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programına göre; güzel sanatların bir dalı olan edebiyatın insanlığın ilk dönemlerinden beri, her yerde ve zamanda varlığını sürdürmesi, onun insana özgü vazgeçilmez bir ihtiyacı karşıladığını düşündürmektedir. Edebiyatın insanoğlu için vazgeçilmez bir ihtiyaç olmasında, onun estetik zevki geliştirmesi ve kültürel değerleri somut bir şekilde ifade etmesi gerçeği ön plandadır. Bu nedenle estetiğin geliştirildiği ve kültürel değerlerin somut bir şekilde bireylere aktarıldığı bir edebiyat eğitiminin verilmesi gereklidir. Estetik zevkin, sanatın ve kültürel değerlerin aktarılmasında bilinenden bilinmeyene, basitten karmaşığa, somuttan soyuta, yakından uzağa gibi öğretim ilkelerinden yararlanılması da önemlidir. Edebiyat eğitiminde bu ilkelerin yanında metin temelli okuma, inceleme, araştırma çalışmalarından estetik haz alabilecek nitelikte çalışmalara da yer verilmelidir. Öğrencilerin metnin yüzeysel yapısından çok derin yapısını anlamasına yönelik etkinliklerin de yer almasına özen gösterilmelidir.”


GÖZLEM RAPORU 6
Öğretmen Adayı:
Alanı (Branşı): Türk Dili ve Edebiyatı
Okul: Burdur Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Danışman Öğretmen:
Rehber Öğretmen:
Tarih: 6 Nisan 2015
ETKİNLİK 6: Sınıf seviyesine ve konularına uygun performans ödevi ve proje tasarlama, Hazırlanan rubrik ile değerlendirme ve sonuçları raporlaştırma
Staj için bulunduğum okul olan Burdur Cumhuriyet Anadolu Lisesinde öğrencilere henüz
performans ödevleri verildiğini gözlemlemedim. Daha çok rehber hocamız ev ödevi vermekteydi. Her hafta bir sonraki haftanın yeni konusunun araştırma sorularının cevaplanmasını, yeni konunun metninin birkaç kez okunmasını ve değerlendirme sorularının yapılmasını istemekteydi. Ödevlerin değerlendirilmesi ise kontrol edilme şeklinde değil ödev yapıp yapmadıklarını sorarak öğrenme şeklindeydi. Ödevlerini yapan öğrencilerin derse olan katılımları fazladır. Bu ödev yapan öğrenciler derse katılım esnasında az çok tahmin edilmektedir. Çünkü ön hazırlık yapan öğrenciler derste yanlış dahi olsa fikir belirtmekteydiler.
GÖZLEM RAPORU 7
Öğretmen Adayı:
Alanı (Branşı): Türk Dili ve Edebiyatı
Okul: Burdur Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Danışman Öğretmen:
Rehber Öğretmen:
Tarih: 13 Nisan 2015
ETKİNLİK 7: Dönem boyunca yapılan toplantılar hakkında bilgi sahibi olma, imkan varsa toplantılara katılma yoksa toplantılarla evrak tutanakları inceleme, gözlemleri ve süreç işleyişlerini örnek formlar hazırlayarak öz-değerlendirme formunda rapor etme (Veli toplantısı, zümre toplantısı, şube öğretmenler kurulu vb.)
Bulunduğum okul Burdur Cumhuriyet Anadolu Lisesinde bulunduğum süre içerisinde hiçbir toplantı gerçekleşmedi. Fakat Rehber Öğretmenimizden öğrendiğimiz kadarı ile veli toplantıları ve zümre toplantıları yapılmaktaydı. Zümre toplantısı aynı branşı okutan öğretmenlerin öğrencilerin sorunlarını, ders konularının anlatılması ile ilgili yapılan toplantıydı. Aynı zamanda bütün Edebiyat öğretmenleri ortak yapılan sınavlar içinde zümre toplantısı düzenlemekteydi. Bu toplantı eğitim yılının başında, ortasında, sonunda yapılmaktadır. Bunun dışında öğretmenler gerek duydukları zaman da bu toplantıyı okul müdürünün görevlendirdiği müdür yardımcısı ve branş öğretmenleri arasından seçilen bir öğretmen başkanlığında yapılır ve toplantı sonunda tutanak tutulur. Bu toplantıda öğretmenler kendi aralarında derslerin paralel yürütülmesi hususunda, öğrencilerin sorunları hususunda, proje ve performans ödevleri hususunda görüşmeler sağlar. Diğer bir toplantı ise veli toplantısıdır. Bu toplantı yıl sonunda öğrenci velileri ve öğretmenler arasında gerçekleşir. Öğrencilerin sorunları, derse olan ilgileri hakkında veli ile paylaşımda bulunulur.GÖZLEM RAPORU 8
Öğretmen Adayı:
Alanı (Branşı): Türk Dili ve Edebiyatı
Okul: Burdur Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Danışman Öğretmen:
Rehber Öğretmen:
Tarih: 20 Nisan 2015
ETKİNLİK 8: Okul Yönetiminin İşleyişi İle İlgili Rapor Hazırlama
Staj için bulunduğum okul olan Burdur Cumhuriyet Anadolu Lisesinde 1965-1966 senelerinden beri eğitim öğretim hizmeti vermektedir. Okulumuzda 49 Öğretmen, 1 teknisyen, 1 VHKİ ve 3 hizmetli, 1 Müdür, 1 Baş Müdür Yardımcısı olmak üzere 2 Müdür yardımcısı vardır. Müdürümüzün adı Mücahit Kılınç. Müdür Başyardımcısı Atila Aksoy, diğer müdür yardımcımızın adı ise Abdullah Çetin. Okulun teşkilatında görevli en üst kişi Müdürdür. Müdür yardımcıları Müdürden daha sonraki en üst yetkiye sahip kişilerdir. Müdürün olmadığı durumlarda en üst yetkili kişi Müdür başyardımcısı Atila Aksoydur. Okulun huzuru, disiplini ve işleyişinden sorumlu en yetkili kadro Müdür ve Müdür yardımcılarıdır. Aynı zamanda öğretmenlerin kontrolünü de sağlamakla görevli okuldaki her aksiliği düzeltmek görevleridir.

GÖZLEM RAPORU 9
Öğretmen Adayı:
Alanı (Branşı): Türk Dili ve Edebiyatı
Okul: Burdur Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Danışman Öğretmen:
Rehber Öğretmen:
Tarih: 27 Nisan 2015
ETKİNLİK 9: E-okul uygulamasının işlevi ve kullanımı hakkında bilgi edinme, uygulama öğretmeniniz rehberliğinde veri girişi izleme ve sürece katkıda bulunarak edinilen önemli bilgileri rapor etme.
E-Okul Milli Eğitim Bakanlığı tarafınca 2007 senesinden Ocak ayında kullanıma açılmıştır. E-Okul bir okul yönetim bilgi sistemi yazılımına verilen addır. Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren E-Okul oldukça güvenlikli bir sistemdir. Kullanıcı Adı, Şifre, Resimdeki rakamlar kısmından öğretmenler sisteme giriş yaparken, Öğrenci T.C Kimlik No, Öğrenci Okul No ve resimdeki rakamları doldurduktan sonra sisteme öğrenciler ve veliler giriş yapabilmektedir. E-Okul sistemi üzerinden öğrencinin okula kaydı, dosya bilgilerinin ve resminin sisteme işlenmesi, nakil alma ve nakil verme işlemleri, devamsızlık girişi ve devamsızlık takibi, okulun ders programının, okutulacak derslerin ve dersi okutacak öğretmenlerin bilgilerinin işlenmesi, sınav tarihleri ve gelişim raporu işlemleri yapılabilmektedir.


GÖZLEM RAPORU 10
Öğretmen Adayı:
Alanı (Branşı): Türk Dili ve Edebiyatı
Okul: Burdur Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Danışman Öğretmen:
Rehber Öğretmen:
Tarih: 4 Mayıs 2015
ETKİNLİK 10: Öğretmenin hazırlaması gereken evrak ve tutanaklar hakkında bilgi edinme, Planlama sürecine ilişki bilgi edinme.
Bir öğretmenin hazırlaması gereken evrak ve tutanaklar  ve yapması gereken etkinlikler şunlardır:  1.ünitelendirilmiş yıllık planı, 2.sınıf defteri, 3.zümre öğretmenler tutanakları, 4.eğitsel kulüp dosyası, 5.eğitsel kulüp aylık çalışmaları, 6. toplum hizmeti çalışmaları, 7.sınıf rehberlik çerçeve planı, 8.rehberlik aylık çalışmaları, 9. öğrenci değerlendirme/gözlem formlarının hazırlanması, 10.sınıf veli toplantı tutanakları, 11.deney defteri(4.5.6.7.8.sınıf), 12.mevsim şeridi(1.2.3.sınıf), 13.tarih şeridi(4. 5.sınıf), 14.grafikler, 15.belirli gün ve haftalar dosyası, 16.sınıf kulüp listesi, 17.türkiye siyasi haritası, 18.yönler(4.5.6.7.8.sınıf), 19.ilimiz haritası(1.2.3.sınıf), 20.sınıf oturma planı, 21.sınıf demirbaş listesi, 22.andımız(1.2.3.4.5. sınıf), 23.zaman çizelgesi, 24.haftalık ders programı, 25.matematik sembolleri(4.5.6.7.8.sınıf), 26.nöbetçi öğrenci çizelgesi, 27.sınıf kitaplığı, 28.ev ziyaretleri formu, 29.sınıf kitaplık listesi ve defteri, 30.harf tablosu(eğik ve dik), 31.yaşayan atatürk köşesi, 32.duyuru ve öğrenci etkinlik  panolarının düzenlenmesi, 33. öğrenci ürün dosyalarının tutturulması, 34-başarısız öğrenciler için alınan önlemler, 35.sınıfın tertip ve düzeni, 36.öğretmen ve öğrencilerin kılık kıyafeti, 37.şube öğretmenler tutanakları, 38.i ö.kurumları yönetmeliği, 39.o.g.y.  ekibindeki çalışmaları, 40.sınıf onur köşesi, 41.gezi gözlem planı, 42.laboratuar defteri, 43.çevre inceleme dosyası, 44.okul gözlem dosyası, 45. yapılan sınavlar ve sınavların cevap anahtarı, 46.öğretmenin iş takvimi ve yıllık çalışma planı, 47-ölçme ve değerlendirme  çalışmaları, 48.öğrencilere uygulanan  rehberlik testler, 49.öğretmenin kendine özgü çalışmaları, 50-sınıf başkan ve başkan yardımcısını seçme tutanağı, 51-sınıf temcilsici seçme tutanağı, 52-sosyal etkinlikler yönetmeliği, 53-kaynaştırma öğrencisi olanlar için bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanması…
GÖZLEM RAPORU 11
Öğretmen Adayı:
Alanı (Branşı): Türk Dili ve Edebiyatı
Okul: Burdur Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Danışman Öğretmen:
Rehber Öğretmen:
Tarih: 11 Mayıs 2015
ETKİNLİK 11: Farklı sınav türlerini kapsayan karma bir sınav hazırlama, uygulama ve analiz etme
Staj yapmakta olduğum Burdur Cumhuriyet Anadolu Lisesinde tüm Edebiyat öğretmenleri dersleri birbirine paralel yürütüp sınavları ortak sınav şeklinde yapmaktaydı. Sorular öğrencilerin anlayabileceği türde, işledikleri konulara göre hazırlanmaktaydı. Sınavın uygulanmasından önce Rehber öğretmenimiz öğrencilere gerekli talimatları hatırlatıp sınav sorularını dağıttı. Öğrencilerden birbirlerinden kopya çekmeye çalışanları uyardı. Sınav uygulamasından sonraki haftalarda sınav kâğıtlarının okunması önceden hazırlanan cevap anahtarına uygun bir şekilde yapıldı ve puanlama sağlandı.GÖZLEM RAPORU 12
Öğretmen Adayı:
Alanı (Branşı): Türk Dili ve Edebiyatı
Okul: Burdur Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Danışman Öğretmen:
Rehber Öğretmen:
Tarih: 18 Mayıs 2015
ETKİNLİK 12: Uygulama öğretmeni ile öğretim sürecinde karşılaşılan sorunları, sorunların nasıl aşılabileceği ya da ne tür sorunlar çıkabileceğine ilişkin öngörüler ile alınan önlemleri konuşarak bilgi alınız ve raporlaştırınız.
Rehber Öğretmenimiz Taner Erdoğan’la boş ders saatinde Öğretmenler odasında yaptığımız sohbette öğrencilerin genel sorunlarından birinin serbestlik olduğunu konuştuk. Serbestliğin biraz kısıtlanması gerektiği, öğrencilerin okulda ders esnasında da cep telefonları ile ilgilenme teşebbüsleri olduğunu, kıyafet serbestliğinin de durumu kötü olan öğrenciler için sıkıntı doğuracağını konuştuk. Öğrencilerin derse olan ilgilerinin azlığını, dikkat çekmenin her geçen gün daha da zorlaştığını bunları önlemek için dersi eğlenceli hala getirmeni gerekli olduğunu konuştuk. Öğretmenimize Fatih Projesi kapsamıyla sınıflara konulan Akıllı Tahtaların neden kullanılmadığını sorduğumda okulun tek bir modem üzerinden internet kullandığını bu nedenle akıllı tahtalardan internete bağlanamadıklarını anlattı. Ama mümkün olduğunca derse materyal getirip derste kullanmaya çalıştığını bu şekilde öğrencilerin daha çok derse ilgi duyduklarını söyledi.

GÖZLEM RAPORU 13
Öğretmen Adayı:
Alanı (Branşı): Türk Dili ve Edebiyatı
Okul: Burdur Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Danışman Öğretmen:
Rehber Öğretmen:
Tarih: 25 Mayıs 2015
ETKİNLİK 13: Bağımsız Ders Yürütülmesi
Rehber Öğretmenimiz Taner Erdoğan geçmiş hafta hikâye ve öykü hakkında ödev vermişti. Öğrencilerden bu konunun araştırılmasını istemişti. Bazı öğrenciler ödevini yapmıştı. Öğretmenimiz ödevini yapmış olan öğrencilerden parmak kaldırmasını istedi. Ardından öykü ve hikaye hakkında bilgi verip bu bilgileri yazdırıp not aldırdı. Ve serim düğüm çözüm hakkında geçmişe dönük hatırlatmalar yaptı. Olay ve durum öyküsünün arasındaki farkları olayı bir pastaya durumu da pastanın bir dilimine benzeterek örneklendirme yaparak anlattı. Öykü konusunda dikkat çekmek için yakın çevreden örnek vererek Burdurlu yazar Fakir Baykurtun Yılanların Öcü adlı romanını örnek gösterdi. Öykülerin özelliklerini madde madde açıkladı. Ardından örneklerle pekiştirdi. Öykü, destan, masal arasındaki farkları anlatarak öğrencilerin sorularını yanıtladı. Romanların ve hikayelerin benzerliklerini ve benzerliklerine değinen hocamız, olay, yer, mekan kavramlarını örneklendirerek açıkladı ve sözü bana bıraktı. Ardından hazırlamış olduğum olay hikâyesi hususunda tanınan yazarlarımızdan Refik Halit Karay’ın biyografisini anlattım.

GÖZLEM RAPORU 14
Öğretmen Adayı: Mine BAKİ
Alanı (Branşı): Türk Dili ve Edebiyatı
Okul: Burdur Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Danışman Öğretmen:
Rehber Öğretmen:
Tarih: 1 Haziran 2015
ETKİNLİK 14: Bağımsız Ders Yürütülmesi
Rehber Öğretmenimiz öğrencilere bayrak törenine geç kalınmaması ile ilgili kısa bir hatırlatma yaptı.  Öğrencilerle kısa bir sohbetin ardından yoklama aldı. Daha sonra bana geçen hafta ders sonunda kalan sunumumu tamamlamak için sözü verdi. Refik Halit Karay’ın Şeftali Bahçelerini anlattım. Ardından 10-A sınıfındaki derse katıldık. Rehber öğretmenimiz öğrencilere zarflar ile ilgili yaprak test dağıttı. Öğretmenimiz zarfların yüklemlerin sıfatı gibi olduğu örneklemesini yaptıktan sonra 1. Soruyu okuyup sorudaki cümleyi tahtaya yazdı. Öğrencilerden doğru cevabı bulmalarını istedi. Ardından onlarla birlikte soruyu cevapladı. Eski konular ayyuka çıktığında hatırlatmak amacıyla eski konular hakkında kısa hatırlatmalar yaptı. Soru edatı, soru sıfatı, soru zamiri, soru zarfı arasındaki farklara değindikten sonra sorunun cevabını öğrencilerle bulmaya çalıştı. Bir ders saati böyle geçti. 

91 yorum:

 1. Rica ederim, işinize yaradıysa ne mutlu bize :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. felsefe öğretmenliği için var mı acaba

   Sil
  2. Ne yazık ki Felsefe Öğretmenliği için elimizde örnek rapor bulunmamaktadır. Siz de bu taslağı felsefe grubuna uyarlayabilirsiniz :)

   Sil
  3. 5.etkinligi felsefe grubuna uygulayamiyorum etkinlik örneklerindeki etkinlik isimleri farkli oluyor bölümlere göre yardimci olur musunuz ?

   Sil
  4. 5. etkinliğe şu şekilde yazabilirsiniz:

   Felsefe eğitim-öğretiminden amaç; sorgulama yapabilen, tartışma kültürünü edinmiş, farklı fikirlere saygı duyan, felsefi bir bakış açısı kazanan ve bu bakış açısını hayata aktarabilen, felsefi tutum ve hoşgörükazanmış bireyler yetiştirmektir.
   Felsefe eğitiminden beklenen; insanın özgün, bağımsız ve mantıklı düşünme yeteneğini geliştirmektir. İnsanoğlu dışında hiçbir varlık kendi varlığı veya kendini kuşatan varlıklar karşısında merak ve hayrete düşmemiştir. İnsan; düşünme, şüphe, merak, kendini ve çevresini anlamaya çalışma ve sorgulama özelliği ile diğer canlılardan ayrılır.

   Size vereceğim linklerde tüm bölümlerin talim terbiye kurulunca açıklanan program amaçları mevcuttur bunlara göre uyarlayabilirsiniz.

   iyi günler dilerim

   http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx

   Sil
  5. Bölüm başlıklarını bizimle paylaşırsanız belki yardımcı olabiliriz.

   Sil
  6. Sosyal bilgiler

   Sil
  7. ne yazık ki sosyal bilgiler için de mevcut değil. konu başlıklarını verirseniz hangilerini uygulamanız gerektiğine dair yönlendirme yapabilirim sadece :)

   Sil
  8. Adalet için var mı

   Sil
  9. NE YAZIK Kİ ADALET İÇİNDE BULUNMAMAKTADIR

   Sil
 2. Çok teşekkür ederim yazı için ayrıca siteme ziyaretlerinizi bekliyorum http://islamguzelahlaktir.blogspot.com/

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. rica ederim... blogunuzu inceledim... başarılar dilerim :)

   Sil
 3. burdur da meslek lisesinde staj görmekteyim teşekkür ederim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhabalar ne güzel. Ben de Mehmet Ersoy Üniversitesinde eğitim aldım. Burdur Cumhuriyet Lisesinde staj yaptım. Faydasını görmenize sevindim.

   Sil
 4. Coğrafya ile ilgili tez örneğiniz var mı acaba

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. ne yazık ki coğrafya ile ilgili tez örneğimiz bulunmamaktadır. olursa ekleme yaparız. ilginize teşekkürler

   Sil
 5. SINIF İÇİ ETKİNLİKLER VE UYGULAMALARIN GÖZLEMLENMESİ
  başlıgı altında sizinkilerden bulamadım

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. etkinlik 6 da: Sınıf seviyesine ve konularına uygun performans ödevi ve proje tasarlama, Hazırlanan rubrik ile değerlendirme ve sonuçları raporlaştırma adı altında normal olarak sınıf içi etkinlik ve uygulamaların gözlenmesi, performans ödevlerinin gözlenmesi gerekiyordu staj esnasında bulunduğunuz derste bu işlemler yapıldıysa inceleyebilirsiniz. Benim staj yaptığım okulda ne yazık ki sadece öğrencilere ev ödevi veriliyordu.

   Sil
  2. Bilgilendotdiginiz icin cok tesekür ederim

   Sil
  3. ne demek rica ederim :)

   Sil
 6. Aynı staj raporunun beden eğitimi öğretmenliği ile ilgili olanı var mi ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. ne yazık ki elimizde beden eğitimi öğretmenliği ile ilgili örnek bulunmamaktadır. siz de bu raporu bölümünüze uyarlayabilirsiniz :)

   Sil
 7. felsefe grubu öğr.staj dosyası oluşturulacak örnek var mı felsefe sosyoloji psikoloji derslerine giriyorum çok acil yardımcı olursanız sevinirim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. ne yazık ki felsefe grubu ile ilgili staj defteri örneğimiz mümkün değildir.

   Sil
 8. çok sıkıştım finallerime geldi bu raporlar size başlıkları atsam bana yardımcı olur musunuz Türk dili ve Edebiyatı için bunları inceledim fakat farklı çoğu

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. başlıkları verirseniz hangi maddeye neler yazabilirsiniz bunun hususunda yardımcı olmaya çalışırım.

   Sil
 9. iyi günler bana rapor noktasında yardımcı olur musunuz sıkıştı finallere denk geldi Türk dili ve edebiyatı bizim başlıklar biraz farklı olduğu için buradakiler pek işime yaramadı doğrusu

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. başlıkları verirseniz hangi maddeye neler yazabilirsiniz bunun hususunda yardımcı olmaya çalışırım.

   Sil
 10. öğretmenlik uygulamalarını değerlendirme etkinliğine neler yazabiliriz

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. bir öğretmen olarak dersi işlerken ne tür uygulamalar yaptığınızı yazabilirsiniz. dersi kitaptan öğrenciye okutarak mı işliyorsunuz, yoksa daha öncesinde öğrenciye konu hazırlığı yaptırıp gelince anlatım yaptırıp mı işliyorsunuz, ya da sizler evde öğrenciler için dersi kolaylaştırmak adına slayt hazırlayıp dersi bu şekilde mi anlatıyorsunuz... bunlardan bahsedebilirsiniz...

   Sil
 11. 1)örgütsel yapı/yönetsel metinler
  2)eğitsel planlar
  3)ders kaynaklarının incelenmesi
  4)eğitsel toplantılar
  Bu başlıklarla ilgili beden eğitimi etkinlik yazabilir misiniz?

  YanıtlaSil
 12. Merhaba,

  1)örgütsel yapı/yönetsel metinler

  Örgütsel yapı için, staj yapmış olduğunuz okulun örgüt şemasını bilmeniz gereklidir. okul müdürü-müdür yardımcısı- öğretmen gibi... isim soy isimle beraber öğrenip yazmanız daha doğru olacaktır. Yönetsel metinlere de, okul yönetimi ile ilgili okuldan örnekler toplayıp ilave edebilirsiniz. Okul Yönetiminin İşleyişi İle İlgili Rapor Hazırlama etkinlik 8 gibi yazabilirsiniz.


  2)eğitsel planlar

  Eğitim sürecinin oluşumunu öngören bilimsel çözümlemelere dayandırılabilir. Geleceğin sağlayabileceği birçok seçeneği araştırmaya bazı sorunlar ve düzensizlikler gösterecek alanlara dikkat çekmeyi ve çeşitli çözümler öngörmeyi hedeflemektedir. Eğitim planlaması birbirine bağlı kararları içeren sürekli bir süreçtir (Hesapçıoğlu, 1984:15).

  Coombs’a göre (1973); eğitim planlaması gelecekle ilgilenir ancak ışığını geçmişten alır. Gelecekteki eylemler için bir sıçrama tahtasıdır. Eğitim planlaması, ussal ve düzenli çözümleme tekniğinin eğitim sürecine öğrencilerin ve toplumun gereksinimlerini karşılamada daha etkili kılmak için uygulanmasıdır.


  3)ders kaynaklarının incelenmesi

  Burada ders işlenirken kullanılan kaynak kitaplar veya materyaller örnek verilebilir. besyo ise, hangi derste hangi materyaller kullandığınızı ve amacının ne olduğunu söyleyebilirsiniz. örneğin, bu derste basketbol oynadık. basketbol öğrencilerin dikkat etme becerilerini geliştirir gibi.

  4)eğitsel toplantılar
  Bu maddede okulda bulunan eğitici toplantıları gözlemlemeniz lazım. örneğin zümre öğretmen kurulu toplantıları olabilir. eğer staj yaptığınız dönem içerisinde gerçekleşmezse okul yönetiminden zümre toplantısı örneği alıp staj dosyanıza ekleyebilirsiniz.
  Bu başlıklarla ilgili beden eğitimi etkinlik yazabilir misiniz?

  YanıtlaSil
 13. biyoloji var mı acaba?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. ne yazık ki edebiyat haricinde bir örneğimiz yoktur.

   Sil
 14. Lise matematik öğretmenliği ile ilgili Alternatif Değerlendirme tekniklerinin öz değerlendirme, akran değerlendirme raporları ve ürün dosyalarının gözlemlenmesi ile ilgili etkinlik yazar mısınız

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Matematik mezunu olmadığım için sayısalda alternatif değerlendirme yöntemlerini nasıl uygulamanız gerektiği hususunda sizi yanlış yönlendirmek istemem fakat

   Geleneksel Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri
   Ø Çoktan seçmeli testler
   Ø Doğru yanlış soruları
   Ø Eşleştirme soruları
   Ø Tamamlama (Boşluk doldurma) soruları
   Ø Kısa cevaplı yazılı yoklamalar
   Ø Uzun cevaplı yazılı yoklamalar
   Ø Soru-cevap
   Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri
   Ø Performans değerlendirme
   Ø Ürün seçki dosyası (Portfolyo)
   Ø Kavram haritaları
   Ø Yapılandırılmış grid
   Ø Tanılayıcı dallanmış ağaç
   Ø Kelime ilişkilendirme
   Ø Proje
   Ø Drama
   Ø Görüşme
   Ø Yazılı raporlar
   Ø Gösteri
   Ø Poster
   Ø Grup ve/veya akran değerlendirmesi
   Ø Kendi kendini değerlendirme


   Yukarıda alternatif değerlendirme şekilleri sizlerle paylaşılmıştır. Siz de matematik ile ilgili poster, drama, ses (matematikle ilgili şarkılar hazırlayıp) öğrencilerin değerlendirmesini yapabilirsiniz.

   Ben alternatif değerlendirme de sözcük türlerini demet akalının koltuk şarkısına uyarlayıp yapmıştım.

   Sil
 15. Yanıtlar
  1. işinize yaraması bizi de mutlu etti. iyi günler dileriz. umarım faydalı olmuşuzdur

   Sil
 16. merhabalar ;
  Öncelikle belirtmeliyim ki çok yararlı bir blog olmuş elinize emeğinize sağlık :)
  Benim de bir sorum olacaktı. Staj dosyamız da gözlem formunun dışında uyguluma günlügü adı altında her haftaya yönelik istenen deneyimler söz konusu bunlar ; Okuldaki gözlem ve deneyimler , Düşücelerim, Duygularım , Değerlendirmelerim , önerilerim . Bunlar gözlem formu ile aynı özellikte olduğu için değişik neler katabiliriz . Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. İyi çalışmlar.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Öncelikle güzel yorumlarınız için teşekkürler, bir blog paylaşımı yapan biri için en güzel şey bunlardan başka insanların faydalandığını görmesidir.

   Uygulama günlüğünüzde bunların yanı sıra yapılan etkinlikler, rehber öğretmenin tutumu ve davranışları, okulda aksayan yönler ve olumlu yönler, okulda kullanılan teknolojinin ve materyallerin yeterli olup olmaması, öğrencilerin birbirleri ile ve öğretmenleri ile etkileşimi, öğrencilerin stajyer öğretmenlere bakış açıları gibi bir çok konuyu değerlendirebilirsiniz.

   Sil
 17. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  2. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  3. Merhabalar semra hanım...

   Mebbis: Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri demektir. MEB tarafından öğretmenlere özel olarak oluşturulan bir sistemdir. Rehber öğretmeninizle beraber giriş yaparak sistemi inceleyebilirsiniz.

   Zümre Öğretmenler Kurulu: Okulda aynı dersleri okutan branş öğretmenlerinin katıldığı, eğitim ve öğretimi yönlendirici, ortak kararların alındığı bir çalışma organı.

   Detaylı bilgi için linkteki makaleye göz atabilirsiniz. http://www.ogretmendiyari.com/ogretmenlerle-ilgili/zumre-ogretmenler-kurulu-nedir-zumre-ogretmenler-kurulu-toplantilari-zumre-ve-planlar-nasil-hazirlanmali-h20871.html

   Aynı zamanda rehber hocanızdan ve okul yönetiminden zümre toplantısı tutanağı edinebilirsiniz.

   okul aile birliği rehberlik faaliyetleri ve okul nöbet işleyişi her okula göre farklılık gösterebilir. Bunu staj görmüş olduğunuz okul yönetiminden yada rehber öğretmeninizden bilgi edinerek yazabilirsiniz.

   Öğretmen Özlük Hakları:


   Öğretmenlerin aylık karşılığında ders ve ek ders saatlerini görevli oldukları okulda doldurmaları halinde başka okul ya da kurumda görevlendirilmeleri yasal değildir. Her 8 saatlik çalışmaya 1 günlük izin verilmelidir. Aylık ve zorunlu ek ders karşılığını doldurmayan öğretmen idari işlerde görev alamaz. Öğretmenler resen eğitim koçu olarak görevlendirilemez. İlköğretim kurumlarında yapılan sınavlarda ve ortaöğretim kurumlarında ortak yapılan sınavlar dışındaki sınavlarda öğretmenlerden sınav analizi istenemez. Norm kadroda yer alan öğretmen geçici görevlendirilemez. BT Rehber öğretmenine görevli olduğu okul dışında nöbet veya rehber öğretmenliği görevi verilemez. Öğretmenlere yarıyıl, yaz tatili cumartesi Pazar ve hafta içi 17:00’den sonra ders verilemez. Öğretmenlerin teneffüs hakkı gasp edilemez. Kişisel veriler kullanılarak mesai takibi yapılamaz. Öğretmenlerin isteği olmadan mesai takibi için avuç içi taraması, retina, parmak izi, yüz tanıma gibi biyometrik veriler kullanılamaz. Öğretmenlere haftada birden fazla nöbet verilemez. Rehber öğretmen geçici görevlendirilemez. Öğretmenlerin komisyon gibi kurullarda resen görevlendirilemez. Öğretmenlere süt izni istenilen saatlerde verilmelidir, istenilen saatlere ders verilemez. Hizmet içi eğitim, seminer, konferans vb için öğretmenler yarıyıl, yaz tatili, cumartesi Pazar veya hafta içi 17:00’den sonra görevlendirilemez. Konusu eğitim öğretim olmayan her türlü faaliyete mesai saati içinde dahi olsa katılım için öğretmenler zorlanamaz. Mesai saatleri dışında görev verilemez.

   ==>https://www.personelmebhaber.net/ogretmen/ogretmeninhaklarinelerdir-h15000.html

   Sil
  4. Sağlık varmı acaba yardımcı olursanız sevinirim

   Sil
 18. Sağlık varmı yardımcı olursanız sevinirim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba Şerife hanım, alanım edebiyat olduğu için ne yazık ki sağlık konusunda bir staj defteri örneği hazırlamam oldukça güç olacaktır. sevgilerimle

   Sil
 19. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba Semra hanım,

   Ders içi etkinlik hazırlama çeşitli materyaller kullanarak karşınızdaki öğrencinin algılarını açık ve yüksek tutulmasını sağlar. Örneğin, Ahlak felsefesini işletken zıt kavramları bir mavi fonda resimlerle anlatabilirsiniz.

   iyi kavramı için leyla ile mecnun dizisindeki ismail abinin resmini, kötü karakter için de Karabasan karakterini verebilirsiniz. Tabii ki bunun için öğrenci kitlenizin seviyesine inip hangi tür dizileri izlediğini, ilgilendiği şeyleri bilmeniz gerekir. Leyla ile mecnun dizisini izlemeyen bir öğrenci kitlesi için bu örnek yanlış olacaktır.

   Ya da evrensel ahlak için Hz. Muhammed'i örnek verirken, bireysel ahlak için kişinin kendi beliğiyle ilgili çekici materyaller hazırlayabilirsiniz.

   Ölçme ve değerlendirme de ise, öğrencilerinizin anlattıklarınızı ne kadar anladığını tespit etmek için 5-10 soruluk kısa testler, quizler yapabilir değerlendirebilirsiniz.

   Sınıfta uygulamada da öğrettiğiniz bilgilerle, sergilemiş oldukları davranışları mukayese etmelerini isteyebilirsiniz.
   Örneğin, arkadaşına kötü davranan bir öğrenci örneği verebilirsiniz. Bu davranış evrensel ahlaka uyar mı sorgulamayalarını isteyin

   Sil
 20. Bu güzel içerik için teşekkürler ediyorum :)

  YanıtlaSil
 21. Merhabalar,bizim staj hocamız gözlem raporunu her hafta bir sayfa olacak şekilde işedi bu formatta yapın demedi sizce nsıl yazılabilir?Bölüm:türkçe öğretmenliği

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, ben de aynı şekilde sizin hocanızın sizden istediği gibi her hafta bir sayfa olarak yazdım bunları.
   Konu başlıklarını siz belirleyebilirsiniz ya da konu başlıklarını belirlemeden staja başladığınız günden itibaren derste işlediklerinizi ve yaptıklarınızı yazabilirsiniz. Sevgiler

   Sil
 22. Merhabalar,Bizim okul deneyimi hocamız derste öğretmenin gözlenmesini haftalık bir sayfa olacak şekilde rapor tutmamızı istedi bu format uygulanabşir mi ya da hocamızın istediği biçimde nasıl yapılır.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu formatı aynen uygulayabilirsiniz sizin için de uygundur.

   Sil
 23. İşletme bölümü mezunuyum meslek lisesinde bilgisayarlı muhasebe dersinden staj alıyorum.nasıl staj dosyası hazırlayabilirim,önerilerinizi bekliyorum şimdiden teşekkürler.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, en doğru staj defterini staj esnasında öğrendiklerinizi yazarak yapabilirsiniz.

   Bulunduğunuz yerde kendi mesleğinizle ilgili bir işlem gerçekleştirebilirseniz eğer, o yaptığınız stajdan verim alabilirsiniz.

   Örneğin ilk gün bilgisayarlı muhasebe ile ilgili bir hesaplama yaptıysanız bugün onu öğrendiğinizi sayfanıza yazabilirsiniz. Muhasebe konusunda hiçbir bilgim olmadığı için sizi çok detaylı şekilde yönlendiremeyeceğim kusura bakmayın lütfen.

   Sil
 24. Teşekkürler

  YanıtlaSil
 25. merhaba benim bir sorum olucaktı staj dosyasının yazımında hata yaparsak daksil kullanabiliyomuyuz yasakmıdır?

  YanıtlaSil
 26. Resim öğretmenliği için bi okulda staj görmekteyim bizden staj dosyası istendi ve gözlem raporu nasıl hazirlamaliym

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. girdiğiniz derslerde gözetmen öğretmenin yaptığınız şeyleri ve uygulamaları yazabilirsiniz.

   Sil
 27. muhasebe ve finansman öğretmenliği staj dosyası varmı?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. ne yazık ki muhasebe ve finansman öğretmenliği staj dosyası örneği elimizde yoktur.

   Sil
 28. muhasebe ve finansman öğretmenliği için staj dosyanız var mı?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. esra ozcan ne yaptın staj dosyasını elinde bir örneği var mı varsa mail atar mısın bana rica etsem tugce.oguzz6293@gmail.com

   Sil
 29. Merhabalar edebiyat bolumu için staj dosyasi etkinliklerini yapmam gerekiyor fakat dönem planı başlığındaki etkinliği yapamadım nasıl yapabilirim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Dersine girdiğiniz sınıfın müfredaatını inceleyip ona göre bir etkinlik oluşturabilirsiniz.

   Sil
 30. muhasebe ve finansman öğretmenliği için staj dosyanız var mı?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ $-) (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

   Sil
  2. :) :)) ;(( :-) =)) ;( ;-( :d :-d @-)
   @-)
   :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ $-) (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

   Sil
 31. İlkogretim matematik öğretmenliği staj dosyası raporu örneği var mı?

  YanıtlaSil
 32. Merabalar rehberlik staj rehber ogretmenin elinizde onla ilgili bir staj dosyası örneği varmı acaba final dönemine den geliyor çok sıkıstım ve hiç baslamadım henüz yardımcı olabilirseni çok sevinirm

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. ne yazık ki yok :) sadece bölümüm edebiyat olduğu için kendi defterimi paylaştım

   Sil
 33. Paylaşımınız için teşekkürler...

  YanıtlaSil
 34. yıllık plan kısa versiyonu nedir ? bir de öğrenci tanıma tekniklerini inceleyip rapor hazırlama konusunda da yardımcı olur musunuz ? şimdiden teşekkürler..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. yogunluktan dolayı çok yardımcı olamadım. kusura bakmayın :(

   Sil
 35. merhaba Arapça öğretmenliği için staj dosyanız varmı

  YanıtlaSil
 36. Merhaba, hazırlamış olduğunuz gözlem raporuları ve etkinlik raporları çok işime yaradı. 5. bölümü kendi alanım olan Felsefeye göre düzenledim. Etkinlik açıklamasından sonra sınıf içi ders gözlem raporlarımı ekledim her rapora. Hem uygulama öğretmenimizin hem de kendi sunum deneyimlerimi de hafta hafta ekleyerek tamamladım. Benim sorum şu; ben tüm bunları bilgisayarda yazıp hazırladım. Elde yazmamız şart mı? Biliyorum bunu danışman hocanıza sorun diyeceksiniz ama kendisine bu konuda soru sormak biraz zor. Böyle bir zorunluluk var mı bunu merak ettim. Elinize emeniğinize sağlık diyorum.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba rica ederim işinize yaşamasına sevindim. Yani ben raporları bilgisayar çıktısı olarak teslim etmedim cunku internet üzerinden kopya çekti muamelesi olamasın diye. Cunku genel itibarı ile oyle bakıyor danışman hocalar. Elde yazarsanız sizin için daha iyi olabilir. Anonim olarak yazıyorum kusura bakmayın giriş yapamadım telefondan yazıyorum.

   Sil

 
Back to top!