Searching...
9 Şubat 2018 Cuma

Türklerde İlk Ameliyathane
Türkiye'nin ilk ameliyathanesi 14 Mart 1827'de II. Mahmut'un döneminde II. Mahmutun emriyle Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle "Cerrahhane-i Âmire" adıyla kuruldu. İstanbul Şehzadebaşı'nda açılan bu kuruluşun yönetimi ve eğitimi, bir Macar dönmesi olan Mehmet
Necati Efendi tarafından yapıldı. 20'ye yakın cerraha (operatöre) meslekle ilgili bilgiler
verildi.Cerrahhane,1832 yılında Topkapı Sarayı duvarlarının dışına taşındı. Yaşı küçük
erlerden cerrah yetiştirmek amacıyla öğrenciler alındı. Başına da ünlü Fransız cerrahı
Sad dö Kaliyer, müdür olarak getirildi. Tıp ve cerrahlık öğrenimi, ilk başta ayrı okullardaydı.
Bu kurum, 1838 yılında Tıp Okulu'yla birleştirildi. Cerrahhane'nin bilinen en eski
mezunları, Hekimbaşı ve Cerrah İsmail Paşa, Kâmil Ali, Hüseyin, Şerif, Nuri ve Veli efendilerdir.


0 yorum:

Yorum Gönder

 
Back to top!