Searching...
24 Kasım 2017 Cuma

Türklerde İlk Türkçe Basımevi
Osmanlılarda basım işleminin Türkçe olarak yapılması, ilk kez Macar asıllı İbrahim Müteferrika tarafından İbrahim Müteferrika tarafından yapıldı. İstanbul'da bir basımevi kurmak isteyen Sait Efendi ile tanışınca, Türkçe basımevi açmanın yollarını araştıran Müteferrika'ya, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa yardım etti. Dış ülkelerden araç ve gereçler satın alındı. Yalova'da bir de kağıt fabrikası kuruldu.
Bütün eksiklikler tamamlanınca, ilk Türk basımevi, Müteferrika'nın Sultanahmet'teki evinde çalışmalarına başladı. 1727 yılında da dizgiye geçildi. Basılan ilk kitap ise, Vankulu Mehmet efendinin iki ciltlik "Lügat-ı Vankulu" (Vankulu'nun Sözlük Kitabı) adlı sözlüğüdür. Bu sözlük 1729'da yayınlanmıştır.


0 yorum:

Yorum Gönder

 
Back to top!